Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: hairpin

Cách làm ký hiệu

" Bàn tay phải làm như hình vẽ bên rồi đặt tay lên đầu phía bên phải. Ngón cái chạm vào đầu. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Đần ngón tay hướng lên. Sau đó, kéo ngón trỏ xuống chạm vào ngón cá"