Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt bàn tay nằm úp trước bụng. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi để bàn tay nằm úp. Hai ngón cái và trỏ phải đặt ở đầu ngón áp út trái rồi kéo dọc theo ngón tay vào trong chân ngón tay.
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Động Từ

đi lạc (đường, rừng..)

Toàn Quốc Động Từ
2021

Xem Video
thương / mến
love

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Tay phải làm như hình bên Đặt ngón tay trỏ nằm dưới mũi. Lòng bàn tay hướng vào trong. Ngón trỏ chỉ thẳng về bên trái. Sau đó, xoay ngón trỏ sao cho lòng b


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Gia đình - Quan hệ gia đình

chị gái
sister

Hà Nội Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình
2016

"Bàn tay phải làm như hình dạng sau.Kẹp ngón trỏ và ngón cái vào phần dái tai phải. Bắp tay xuôi theo thân mình. Sau đó đổi hình dạng bàn tay như sau rồi đ


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

thêm

Lâm Đồng Hành động Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay trái hơi khum, lòng bàn tay hướng lên trên, tay phải chụm lại đưa từ từ vào đặt chúm tay lên giữa lòng bàn tay trái.


Xem Video
thò thụt

Lâm Đồng Hành động Thể dục - Thể thao
2006

Bàn tay phải nắm, cánh tay duỗi thẳng ra phía trước. Sau đó kéo nắm tay vào gần vai trái.


Xem Video
đưa cho
give

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đưa bàn tay ra vị trí trước bụng, lòng bàn tay hướng lên. Sau đó đưa bàn tay ra phía ngoài theo hướng người đối diện.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

xe van / xe tải nhỏ
van

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông
2016

"Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi đặt nằm úp trước ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 rồi đặt đốt giữa của các


Xem Video
xe lu

Lâm Đồng Giao Thông
2006

Bàn tay phải xòe úp, hơi khum, đập mu bàn tay phải dưới cằm.Sau đó hai bàn tay xòe to, hơi khum, đặt hai tay có khoảng cách, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi


Xem Video
tàu vũ trụ

Huế Giao Thông
2006

Tay trái xòe, các ngón tay tóp vào đặt tay ra trước cao ngang tẩm mặt, lòng bàn tay hướng sang phải, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra quay quanh bàn tay trái.Sau đó


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam