Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: làm đám cưới
Tiếng anh: to marry with

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ. Đưa 2 bàn tay ra vị trí ngang trước bụng, lòng bàn tay hướng lên trên. Kéo bàn tay trái lên, kéo bàn tay phải xuống.