Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: different

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 ngón tay trỏ chéo nhau trước ngực. Ngón trỏ phải trên ngón trỏ trái. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo 2 bàn tay ra 2 phía cho 2 cẳng tay thẳng đứng. Mắt hơi nhíu lại.