Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to examine

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ, lòng bàn tay hướng sang trái. Đặt bàn tay phải lên phía trên ngực phải rồi dịch chuyển bàn tay về phía trên ngực trái.