Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: thirsty

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt ngón tay trỏ nằm úp lên cuống họng, ngay dưới cằm. Đầu hơi ngã ra phía sau. Kéo ngón tay dọc xuống cuống họng.