Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: star fruit

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 bàn tay nằm úp. Hai ngón tay phải nằm chéo, trên và chạm vào phần chân ngón.tay trái. Vuốt hai ngón tay phải ra phía đầu ngón tay trái.