Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: star fruit

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẽ (1) Đưa bàn tay lên vị trí ngang vai, lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2), 2 lòng bàn tay hướng vào nhau. Đặt ngón giữa của tay phải chạm vào ngón giữa tay trái rồi kéo ra, dịch chuyển bàn tay và làm động tác chạm 2 phần cuối thân của 2 bàn tay vào nhau."