Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Tiếng anh: monkey

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt bàn tay nằm úp trước ngực. Cổ tay gập xuống. Đầu ngón tay hướng xuống. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi gãi trên lứng bàn tay trái vài cái.