Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Khác Liên kết từ 2016


Tiếng anh: when

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình vẽ (1) .Đưa cánh tay trái lên, bàn tay thẳng đứng, lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2), 2 lòng bàn tay hướng vào nhau.Đặt ngón giữa của tay phải chạm vào khoảng giữa lòng bàn tay trái rồi kéo ra đặt vào khoảng cuối thân của bàn tay trái.