Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: climate

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe ra, lòng bàn tay hướng xuống đất. Đưa 2 bàn tay lên vị trí dọc ngang đầu rồi lần lượt chuyển động nhe các ngón tay, đẩy bàn tay ra phía trước.