Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016


Tiếng anh: when?

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái xòe ra rồi đặt thẳng đứng, cao ngang mặt. Bàn tay phải làm theo hình 1, để nằm úp rồi dùng ngón trỏ chỉ vào đầu ngón giữa của tay trái sau đó chỉ xuống lòng bàn tay, gần ở cổ tay. Sau đó, chuyển hai bàn tay thành hình 2. Đặt 2 tay đối xứng nhau trước bụng. Hai đầu ngón cái chạm vào nhau.Lòng bàn tay hướng xuống. Xoay 2 cổ tay ra ngoài cùng lúc. Người hơi chồm ra phía trước. Mắt và chân mày hơi nhíu lại. Miệng chu ra"

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác