Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: dry

Cách làm ký hiệu

Đặt cẳng tay trái nằm ngang, song song với thân mình. Bàn tay xòe ra và đặt nằm úp. Bàn tay phải xòe ra rồi đập nhẹ lên lưng bàn tay trái, gần cổ tay. Sau đó đập lên phần ngón tay.