Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: khó khăn
Tiếng anh: difficult, hard

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt bàn tay phải thẳng đứng, chạm vào thái dương phải. Lòng bàn tay hướng sang trái. Kéo bàn tay thẳng ra phía trước. Mắt hơi nhíu lại và miệng chu ra.