Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: dry

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt bàn tay phải lên vị trí ngang mày phải, lòng bàn tay hướng sang trái. Kéo bàn tay ra phía trước. Làm động tác này kèm theo biểu cảm diễn tả trên gương mặt.