Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ sLqa


Tiếng anh: painful

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đưa bàn tay xéo ngang mặt. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Đầu ngón tay hướng lên. Kéo tay phải theo đường xiên xuống dưới cằm đồng thời co 2 ngón tay lại. Mắt hơi nhíu lại.