Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, hai ngón trỏ xoay vòng quanh với nhau hai vòng, sau đó tay phải đánh chữ cái “L”.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác