Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: potato

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm úp trước bụng. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt 2 ngón tay nằm dựng trên lưng bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang phải. Vuốt hai ngón tay phải ra phía đầu ngón tay trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác