Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: khỏe khoắn, khỏe mạnh
Tiếng anh: strong

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm lại rồi đưa 2 cẳng tay cao lên trên 2 vai. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo 2 bàn tay đồng loạt về phía sau.