Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Trạng từ 2016


Tiếng anh: no

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đưa cẳng tay thẳng đứng, cao ngang đầu. Lòng bàn tay hướng sang trái. Lắc cổ tay qua lại. Mắt hơi nhíu lại.