Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Trạng từ 2016


Tiếng anh: never

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình bên rồi đưa 2 bàn tay cao lên ngang đầu. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo 2 bàn tay xuống dưới đồng thời đầu hơi lắc nhẹ. Mắt hơi cau lại.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác