Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: don't know

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt lưng bàn tay chạm vào giữa trán. Ngón cái đưa ra trước một chút. Đầu ngón tay hướng lên, Giữ ngón trỏ đứng yên. Đẩy 3 ngón tay ( giữa, áp út và út) cụp xuống và nắm lại. Đầu lắc nhẹ theo. Mặt hơi cau lại .