Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay, để ngón cái và ngón giữa chạm nhau , các ngón khác chỉa ra trước, dùng sống lưng bàn tay phải chặt lên bàn tay trái rồi ngón cái và ngón giữa mở ra, đẩy thẳng tay phải ra trước, kéo hạ tay trái xuống.