Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: don't have

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ. Đưa 2 cánh tay lên, lòng 2 bàn tay hướng ra ngoài. Làm động tác vẽ hình chữ “O” từ 2 lần. . Làm động tác này kèm theo biểu cảm diễn tả trên gương mặt."

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác