Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: not enough

Cách làm ký hiệu

"1/ Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đưa bàn tay phải lên vị trí ngang vai phải, lòng bàn tay hướng sang trái. 2/ Đẩy bàn tay phải ra ngoài, đồng thời chuyển bàn tay giống hình vẽ (2). Làm động tác này kèm theo đánh vần miệng và biểu cảm diễn tả trên gương mặt."