Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: unafraid

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm theo hình bên. Đặt bàn tay úp lên ngực trái. Ngón cái chạm vào ngực. Đầu ngón tay hơi hướng lên. Chập các ngón tay vào ngón cái. Sau đó, xòe bàn tay ra và gạt mạnh bàn tay ra ngoài.