Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: unafraid

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm theo hình bên. Đặt tay nằm ngửa và chạm vào ngực trái. Sau đó, chập các ngón tay lại rồi gạt mạnh ra ngoài và đưa lên. Lắc đầu và mím môi lại.