Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: face

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ, lòng bàn tay hướng xuống đất. Đưa ngón trỏ lên vị trí ngang tai phải rồi vẽ 1 vòng tròn ngoài quanh khuôn mặt. Kết thúc động tác bằng cách nắm bàn tay lại và để chạm vào mặt.