Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: khuyên bảo
Tiếng anh: to advise, to recommend

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa cẳng tay thẳng đứng, phía trước miệng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy tay ra phía ngoài rồi trở lại miệng rồi đưa ra theo một đường cong.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác