Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Khác 2016


Tiếng anh: type

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẽ (1) .Đưa bàn tay ra phía trước hơi xéo ngang ngực, lòng bàn tay hướng lên. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2), Đưa bàn tay ra phia trước ngang ngực. Hướng bàn tay phải về phía bàn tay trái rồi làm động tác vẽ thành hình chữ Z vào khoảng không"