Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khoa học 2016


Tiếng anh: kilogram

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi đưa cẳng tay cao ngang cổ. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên. Sau đó xoay cổ tay vào trong cho bàn tay nằm ngang. Lòng bàn tay hướng vào người rồi cụp ngón giữa vào và đẩy ngón cái lên.( như hình 2)