Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa, đưa ra trước, tay phải xòe, úp chạm các đầu ngón tay lên lòng bàn tay trái rồi bốc lên kéo tay lên tới ngang tầm mặt đồng thời từ từ chụm các ngón tay lại.