Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: economy

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình bên rồi để 2 bàn tay nằm úp phía trước ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Đánh 2 bàn tay lên xuống xen kẻ nhau.