Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: economy

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình vẻ (1). Đưa bàn tay trái ra phía trước hơi xéo ngang bụng, bàn tay úp. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2), lòng bàn tay hướng xuống đất. Đặt 2 ngón tay của bàn tay phải chạm vào lưng bàn tay trái, sau đó làm động tác lật 2 ngón tay lên."