Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016


Tiếng anh: sign

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ rồi đặt 2 tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Hai tay luân phiên đánh vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác