Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: engineer

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi đặt áp vào bắp tay trái. Ngón cái chạm vào bắp tay. Lòng bàn tay hướng xuống. Đầu ngón tay hướng về phía sau. Giở tay lên rồi đổi thành hình 2 rồi lại chạm vào bắp tay.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác