Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: dormitory (dorm)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để cẳng tay thẳng đứng. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt phần cong giữa ngón cái và các ngón chạm vào mặt trong của cẳng tay. Sau đó kéo tay phải qua bên phải theo hàng ngang.