Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: đắt
Tiếng anh: expensive

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên. Đặt tay phải trước ngực Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng về bên trái. Sau đó, nhấc tay phải lên tầm ngang mặc đồng thời bung hai ngón tay ra. Kết hợp với nhíu mày và môi hơi hé