Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Malaysia

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên giữa trán. Lòng bàn tay hướng vào trong. Các ngón tay hướng thẳng lên trên. Chạm tay vào trán hai lần