Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Tiếng anh: Malaysia

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm như hình. Cẳng tay thẳng đứng. Hai lòng bàn tay hướng vào tai. Ngón tay hướng thẳng lên trên. Sau đó, đẩy tay trái lên thì hạ tay phải xuống và ngược lại đẩy tay phải lên thì hạ tay trái xuống. Thực hiện khoảng ba lần liên tục "