Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: salty

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Chạm ngón út lên khóe môi phải. Lòng bàn tay hướng vào trong. Bặm môi và nhíu mày. Sau đó, đẩy tay ra trước, đồng thời bật môi ra