Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: curtain

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình. Đặt hai tay trước mặt về phía bên trái. Lòng bàn tay hướng góc 45 độ về bên trái. Các ngón tay hướng thẳng lên trên. Đẩy tay phải ra trước thì kéo tay trái về, và ngược lại đẩy tay trái ra trước thì kéo tay phải về. Thực hiện liên tục vài lần