Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Từ đồng nghĩa: trái na
Tiếng anh: sweet soup

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước ngực. Bàn tay hướng về trước. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng lên. Tay phải chụm lại như hình 2. Lần lượt chạm đầu các ngón tay phải vào ngón út, ngón áp út và ngón giữa của bàn tay trái"