Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: sour soup

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trái trước ngực. Bàn tay hướng về bên phải. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng xuống. Tay phải làm như hình 2. Chạm ngón trỏ và ngón cái tay phải lên mu bàn tay trái. Lòng bàn úp. Các ngón tay hơi hướng về phía trước.Sau đó, kéo tay phải về bên phải sao cho lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón cái hướng về bên trái. Các ngón tay còn lại hướng ra phía trước"