Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: mangosteen

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước ngực. Bàn tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng về bên phải Tay phải làm như hình 2. Đặt ngón út tay phải chạm vào ngón cái tay trái. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Các ngón tay hướng hơi xéo lên trên. Sau đó. Đẩy tay phải ra phía trước lần lượt chạm vào từng ngón tay của bàn tay trái "