Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: bamboo shoots

Cách làm ký hiệu

Hai tay mở ra như hình. Đặt hai tay nằm ngang trước ngực. Đan sát các ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó, dựng hai tay lên sao cho lòng bàn tay hướng xuống. Thực hiện hai lần