Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: khỏe
Tiếng anh: strong

Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại như hình. Đặt hai cẳng tay thẳng đứng song song với nhau. Hơi gập tay về phía người. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Nắm tay hướng thẳng lên trên. Sau đó, đẩy mạnh hai tay xuống ngang eo sao cho hai cẳng tay song song với nhau và song song với mặt đất. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Hai nắm tay hướng về phía trước. Bặm môi, chân mày hơi nhíu lại