Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: béo
Tiếng anh: fat/ chubby/ overweight/ heavy

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình vẽ. Đặt hai tay lên hai bên má. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng vào mặt. Sau đó kéo hai tay sang hai bên