Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: small eyes

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên ngang mắt phải. Lòng bàn tay và hai ngón tay hướng về bên trái. Chu môi và nheo mắt lại đồng thời kéo tay từ đầu mắt phải tới đuôi mắt phải