Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: small face

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình. Đặt tay lên mặt. Các ngón tay và lòng bàn tay hướng vào mặt. Kéo nhẹ tay về phía trước. Chu môi và nhíu chân mày lại "